คอลเลคชั่น เออร์บานโน่

คอลเลคชั่น เออร์บานโน่  ถูกออกแบบมาไม่ให้เหมือนกับกระเป๋าจักรยานที่เราคุ้นตา และ ด้วยการดีไซน์แบบ Minimal จึงทำให้คอลเลคชั่นนี้ เหมาะสำหรับการเป็นกระเป๋าในชีวิตประจำวัน

 

Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Grey / th Bob Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B074U Bob Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B074U Bob Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B074U Bob Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B074U Bob Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Turqouise / th B074U Bob Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B074U Bob Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Dark Brown / th B074U Bob Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Light Brown / th B074U Bob Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Dark Green / th B074U Bob Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Grey / th Bob Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B074U Bob Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B074U Bob Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B074U Bob Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B074U Bob Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Turqouise / th B074U Bob Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B074U Bob Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Dark Brown / th B074U Bob Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Light Brown / th B074U Bob Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Dark Green / th B074U Bob Single Pannier

B074U กระเป๋าแพนเนียร์เดี่ยว (บ๊อบ)

Regular price $39.90
คำอธิบาย

กระเป๋าแพนเนียร์เดี่ยวจากคอลเลคชั่นเออร์บานโนที่ออกแบบมาสำหรับการปั่นจักรยานไปทำงาน

วัสดุ
 • ผ้าโพลีเอสเตอร์ 1200D 
 • ผ้าโพลีเอสเตอร์ 600D 
 • บอร์ด PE
ขนาด
 • ยาว 34 ซม.
 • กว้าง 13.5 ซม.
 • สูง 32 ซม.
 • ความจุ 14 ลิตร
 • น้ำหนัก 1 กิโลกรัม

 

Cart
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Grey / th Bobby Double Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B084U Bobby Double Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B084U Bobby Double Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B084U Bobby Double Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Dark Green / th B084U Bobby Double Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Light Brown / th B084U Bobby Double Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Dark Brown / th B084U Bobby Double Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Turqouise / th B084U Bobby Double Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Grey / th Bobby Double Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B084U Bobby Double Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B084U Bobby Double Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B084U Bobby Double Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Dark Green / th B084U Bobby Double Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Light Brown / th B084U Bobby Double Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Dark Brown / th B084U Bobby Double Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Turqouise / th B084U Bobby Double Pannier

B084U กระเป๋าแพนเนียร์คู่ (บ๊อบบี้)

Regular price $49.90
คำอธิบาย

กระเป๋าแพนเนียร์คู่จากคอลเลคชั่นเออร์บานโนที่ออกแบบมาสำหรับการปั่นจักรยานไปทำงาน

วัสดุ
 • ผ้าโพลีเอสเตอร์ 1200D
 • ผ้าโพลีเอสเตอร์ 600D 
 • บอร์ด PE
ขนาด (ต่อใบ)
 • ยาว 34 ซม.
 • กว้าง 13.5 ซม.
 • สูง 32 ซม.
 • ความจุ 14 ลิตร
 • น้ำหนัก 1.8 กิโลกรัม

Cart
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Brown / th B205U Brad Messenger/Pannier Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B205U Brad Messenger/Pannier Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B205U Brad Messenger/Pannier Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B205U Brad Messenger/Pannier Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B205U Brad Messenger/Pannier Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B205U Brad Messenger/Pannier Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Dark Brown / th B205U Brad Messenger/Pannier Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Gray / th B205U Brad Messenger/Pannier Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Light Brown / th B205U Brad Messenger/Pannier Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Turquoise / th B205U Brad Messenger/Pannier Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Brown / th B205U Brad Messenger/Pannier Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B205U Brad Messenger/Pannier Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B205U Brad Messenger/Pannier Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B205U Brad Messenger/Pannier Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B205U Brad Messenger/Pannier Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B205U Brad Messenger/Pannier Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Dark Brown / th B205U Brad Messenger/Pannier Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Gray / th B205U Brad Messenger/Pannier Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Light Brown / th B205U Brad Messenger/Pannier Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Turquoise / th B205U Brad Messenger/Pannier Bag

B205U กระเป๋าเมสเสนเจอร์ (แบรด)

Regular price $69.90
คำอธิบาย

กระเป๋าเมสเสนเจอร์จากคอลเลคชั่นเออร์บานโน่ที่ออกแบบมาสำหรับการปั่นจักรยานไปทำงาน

วัสดุ
 • ผ้าโพลีเอสเตอร์ 1200D 
 • ผ้าโพลีเอสเตอร์  600D 
 • บอร์ด PE
ขนาด
 • ยาว 37 ซม.
 • กว้าง 10 ซม.
 • สูง 25 ซม.
 • ความจุ 9 ลิตร
 • น้ำหนัก 1.2 กิโลกรัม

 

Cart
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Green / th B012U John Handlebar Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B012U John Handlebar Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B012U John Handlebar Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B012U John Handlebar Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B012U John Handlebar Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B012U John Handlebar Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Dark Brown / th B012U John Handlebar Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Gray / th B012U John Handlebar Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Light Brown / th B012U John Handlebar Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Turquoise / th B012U John Handlebar Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Faded Green / th B012U John Handlebar Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B012U John Handlebar Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B012U John Handlebar Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B012U John Handlebar Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B012U John Handlebar Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B012U John Handlebar Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Dark Brown / th B012U John Handlebar Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Gray / th B012U John Handlebar Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Light Brown / th B012U John Handlebar Bag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Turquoise / th B012U John Handlebar Bag

B012U กระเป๋าหน้าแฮนด์ (จอห์น)

Regular price $55.90
คำอธิบาย

กระเป๋าหน้าแฮนด์จากคอลเลคชั่นเออร์บานโน ที่ออกแบบมาสำหรับการปั่นจักรยานไปทำงาน

วัสดุ
 • ผ้าโพลีเอสเตอร์ 1200D 
 • ผ้าโพลีเอสเตอร์ 600D 
 • บอร์ด PE
ขนาด
 • ยาว 25 ซม.
 • กว้าง 15 ซม.
 • สูง 17.5 ซม.
 • ความจุ 6 ลิตร
 • น้ำหนัก 700 กรัม

Cart
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Gray / th B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Dark Green / th B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Dark Brown / th B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Light Brown / th B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Turquoise / th B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Gray / th B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Dark Green / th B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Dark Brown / th B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Light Brown / th B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Turquoise / th B070U Noah tote pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B070U Noah tote pannier

B070U กระเป๋าโท้ท (โนอาห์)

Regular price $49.90
คำอธิบาย

กระเป๋าโท้ทจากคอลเลคชั่นเออร์บานโนที่เป็นคอลเลคชั่นกระเป๋าที่ออกแบบมาสำหรับการปั่นจักรยานไปทำงาน

วัสดุ
 • ผ้าโพลีเอสเตอร์ 1200D 
 • ผ้าโพลีเอสเตอร์ 600D 
 • บอร์ด PE
ขนาด
 • ยาว 40 ซม.
 • กว้าง 12 ซม.
 • สูง 45 ซม.
 • ความจุ 14 ลิตร
 • น้ำหนัก 800 กรัม

Cart
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Brown / th B071U Victoria Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B071U Victoria Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B071U Victoria Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B071U Victoria Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B071U Victoria Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B071U Victoria Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B071U Victoria Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Gray / th B071U Victoria Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B071U Victoria Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Turquoise / th B071U Victoria Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B071U Victoria Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Brown / th B071U Victoria Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B071U Victoria Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B071U Victoria Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B071U Victoria Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B071U Victoria Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B071U Victoria Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B071U Victoria Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Gray / th B071U Victoria Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B071U Victoria Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Turquoise / th B071U Victoria Single Pannier
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B071U Victoria Single Pannier

B071U กระเป๋าแพนเนียร์เดี่ยวสำหรับผู้หญิง (วิคตอเรีย)

Regular price $69.90
คำอธิบาย

ใช้ได้ทั้งตอนปั่นและหลังปั่นด้วยกระเป๋าจักรยานที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง  

กระเป๋าแพนเนียร์เดี่ยวสำหรับผู้หญิงจากคอลเลคชั่นเออร์บานโนที่ออกแบบมาสำหรับการปั่นจักรยานไปทำงาน

วัสดุ
 • ผ้าโพลีเอสเตอร์ 1200D 
 • ผ้าโพลีเอสเตอร์ 600D 
 • บอร์ด PE
ขนาด
 • ยาว (ส่วนบน) 35.5 ซม.
 • ยาว (ส่วนล่าง) 27 ซม.
 • กว้าง13.5 ซม.
 • สูง 30 ซม.
 • ความจุ 12 ลิตร
 • น้ำหนัก 1 กิโลกรัม

Cart
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Brown / th B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Turquoise / th B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Brown / th B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Turquoise / th B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B010U Women's Handlebar Bag (Viola)

B010U กระเป๋าหน้าแฮนด์สำหรับผู้หญิง (วีโอล่า)

Regular price $29.90
คำอธิบาย

กระเป๋าหน้าแฮนด์จากคอลเลคชั่นเออร์บานโนที่ออกแบบมาสำหรับการปั่นจักรยานไปทำงาน

วัสดุ
 • ผ้าโพลีเอสเตอร์ 1200D 
 • ผ้าโพลีเอสเตอร์ 600D 
 • บอร์ด PE
ขนาด
 • ยาว 27 ซม.
 • กว้าง 10 ซม.
 • สูง 27 ซม.
 • สูง 18 ซม. (ขณะพับ)
 • ความจุ 5 ลิตร
 • น้ำหนัก 400 กรัม

Cart