My Cart

Close

A092 IXON CORE 50 LUX

$93.90

นิตยสารแข่งขันจักรยานชื่อดังของยุโรปได้ทำการทดสอบไฟตัวนี้ในปี 2013 แล้วกล่าวว่า ไม่มีไฟตัวไหนที่กระทัดรัด คุ้มค่า และ สว่างไปกว่าไฟ  IXON Core อีกแล้ว

คุณสมบัติ:

  • 50 Lux - High Power Mode: มากกว่า 3 ชั่วโมง
  • 12 lux - low power mode: 15 ชั่วโมง
  • กรอบอลูมิเนียม
  • ใช้แบตเตอร์รี่ ลิเธียม
  • ชาร์จผ่าน USB พอร์ต
  • มีแถบบอกว่าเหลือแบตเตอร์รี่เท่าไหร่
  • สามารถกันละอองน้ำได้
  • ได้รับการรับรองจากกฎหมายจราจรของประเทศเยอรมัน

Get shipping estimates

Hello You!

Enter your email address for stock alerts, discounts, promotions and more!

SEARCH THIS STORE