Vincita Co., Ltd. bicycle bag Pluto Brown / th B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Moon Black / th B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Mercury Grey / th B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Pluto Brown / th B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Moon Black / th B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag Mercury Grey / th B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag
Vincita Co., Ltd. bicycle bag B181B Nash Rackbag

Nash Rackbag

Regular price $109.00

NASH RACKBAG กระเป๋าอเนกประสงค์มีคลิป สามารถนำไปติดกับตะแกรงรถจักรยานรุ่นไหนก็ได้ ช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินและสิ่งของสำคัญ คลิปสามารถปรับขนาดความกว้าง ติดตั้งได้ง่าย และสามารถถอดออกได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับนักปั่นที่ต้องพกของสำคัญอย่างกล้องถ่ายรูปหรือเอกสารต่างๆ นักปั่นจึงมั่นใจในความปลอดภัยของสัมภาระหรือสิ่งของต่างๆได้แน่นอน นอกจากนี้กระเป๋าใบนี้ยังสามารถขยายข้างได้ทั้ง 2 ข้าง เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับใส่สิ่งของได้มากขึ้น

Dimension
Width 37.5 cm
Height 19.5 cm
Depth 16.5 cm
Weight 1.5 kg.
Volume 11.7 L

Product Code: B181B

You may also like