Vincita Co., Ltd. Accessories A022 Cycle-Star Fahrradspiegel Bicycle Mirror- Short curved bar

A022 กระจกก้านโค้ง

Regular price $39.90

กระจกมองข้างแบบพรีเมียร์ กระจกขยายสามารถมองเห็นมุมกว้างขึ้น เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มิลลิเมตร สามารถปรับและพับได้ ตัวมือจับทำจากอลูมิเนียม

การใช้งาน

  • กระจกขยายสามารถมองเห็นมุมกว้างขึ้น
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มิลลิเมตร
  • ป้องกันการแตก
  • สามารถปรับได้
  • สามารถพับได้

You may also like