My Cart

Close

A022 กระจกก้านโค้ง

 

$34.90

กระจกมองข้างแบบพรีเมียร์ กระจกขยายสามารถมองเห็นมุมกว้างขึ้น เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มิลลิเมตร สามารถปรับและพับได้ ตัวมือจับทำจากอลูมิเนียม

การใช้งาน

  • กระจกขยายสามารถมองเห็นมุมกว้างขึ้น
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มิลลิเมตร
  • ป้องกันการแตก
  • สามารถปรับได้
  • สามารถพับได้

ราคา 980 บาท

*ราคาด้านบนเป็นราคาสำหรับขายต่างประเทศ

*ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอีเมล์ pr@vincita หรือ www.facebook.com/messages

Get shipping estimates

Hello You!

Enter your email address for stock alerts, discounts, promotions and more!

SEARCH THIS STORE